Planet Extruder Bölümleri

Planet Extruder Bölümleri

Firmamız, farklı amaç ve kullanım alanları için, farklı boşaltma sistemlerine sahip, iki kademeli planet extruder tertibatı sunmaktadır. İki kademeli planet extruder üç ana bölümden oluşmaktadır.

Bölüm 1: Hammaddeyi planet gruba taşıyan tek burgu vida kovan ve hammaddeyi işleyen planet gruptan oluşmaktadır.

Planet Extruder Bölüm 1

 

Bölüm 2: Hammaddenin planet gruptan çıkışı esnasında, açığa çıkan uçucu gazın atıldığı gaz alma bölümü.

Planet Extruder Bölüm 2

 

Bölüm 3: Pişmiş ve gazı alınmış hammaddenin dolu ve düzgün bir şekilde çıkış bölümüne iten sürücü vidanın bulunduğu bölüm.

Planet Extruder Bölüm 3

PDF Katalog

Güncel Katalogu PDF formatında indirin.